Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przepadek drewna P 32/05

15 maja 2006 r. o godz. 13. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne VII Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego w Zamościu dotyczące przepadku drewna.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 158 § 2 kodeksu wykroczeń z art. 2, art. 21 ust. 1 i art. 64 Konstytucji RP.

Bogusław F. wyciął na swojej działce leśnej bez wymaganego zezwolenia drzewo bukowe. Obowiązujące przepisy zobowiązują sąd do wymierzenia kary grzywny oraz do orzeczenia przepadku pozyskanego drewna. Zdaniem sądu pytającego w obecnym stanie prawnym stosowanie kwestionowanych przepisów jest niejednokrotnie krzywdzące dla obwinionych. Przykładem jest właśnie ta sprawa. Sąd jest zobligowany zastosować kwestionowaną regulację wobec sprawcy, który pozyskał drzewo z lasu należącego do niego, w niewielkiej ilości i na własne potrzeby. Nasuwają się wątpliwości, czy w takie sytuacji uzasadnione jest orzekanie o przepadku drewna przez sądy powszechne. Lasy w tym prywatne są dobrem narodowym, a kwestionowany przepis ważnym instrumentem dla sprawowania ochrony środowiska. Wątpliwe dla sądu jest jednak to, czy w imię tej wartości słuszne i sprawiedliwe jest naruszenie prawa własności.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień , a sprawozdawcą będzie sędzia TK Bohdan Zdziennicki.