Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo podatkowe K 53/05

14 czerwca 2006 r. o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący prawa podatkowego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 
- art. 199 a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (dodany ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw);
- art. 1891 Kodeksu postępowania cywilnego (dodany ustawą z dnia 30 czerwca 2005 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw)
z art. 2 i art. 22 Konstytucji.

11 maja 2004 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że obowiązujący w tym czasie przepis ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej jest niezgodny z Konstytucją (syg. K 4/03). Po wyroku TK nastąpiły istotne zmiany w postępowaniu podatkowym i sądowym regulowanym ustawą z 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego. Wprowadzona nowelizacja powtarza jednak treść poprzednich przepisów. W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich nastąpił powrót do koncepcji "obejścia prawa podatkowego" także wówczas, gdy czynność nie jest przez prawo zabroniona. Poprzez wprowadzenie takiej regulacji organ podatkowy otrzymuje uprawnienia do kwestionowania każdej czynności prawnej podatnika i likwidowania wszystkich, także legalnych, a więc dopuszczalnych, skutków działań podatników mających na celu obniżenie zobowiązania podatkowego. Zdaniem RPO podatnik, dokonujący czynności prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami, nie powinien obawiać się dowolnych ocen organów podatkowych. Po zapoznaniu się z nowelizacją Rzecznik uznał, że zmiany pomijają rozstrzygnięcie Trybunału z 2004 r.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz - Petrykowska, I sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Mazurkiewicz, II sprawozdawcą będzie sędzia TK Janusz Niemcewicz.