Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Premia gwarancyjna SK 35/04

27 czerwca 2006 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Tomasza W. dotyczącą premii gwarancyjnej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 roku z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 1 i 2, art. 92 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Skarżący nabył w grudniu 2001 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w części ułamkowej. Na podstawie kwestionowanego przepisu rozporządzenia Rady Ministrów w brzmieniu pierwotnym przysługiwało mu roszczenie o wypłatę premii gwarancyjnej i na tej podstawie wystąpił do banku o wypłatę. Sąd rejonowy oddalił pozew skarżącego przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności o nakazanie wypłaty premii gwarancyjnej. Apelacja również została oddalona, bowiem 30 października 2001 r. roku weszła w życie nowelizacja kwestionowanego rozporządzenia, w której odebrano możliwość uzyskania takiej premii. Zdaniem skarżącego zgodnie z Konstytucją ograniczenie prawa do premii gwarancyjnej z tytułu nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części ułamkowej może następować tylko w ustawie, a w tej sprawie nastąpiło na podstawie aktu podustawowego.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Bohdan Zdziennicki, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Grzybowski.