Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu K 51/05

19 lipca o godz. 9.15 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznawał wniosek Grupy posłów na Sejm RP dotyczący spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Trybunał postanowił rozprawę odroczyć do 5 września, godz. 10.00.

Rozprawie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą był sędzia TK Janusz Niemcewicz.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 140, 20. 07. 06 r.
Agnieszka Wyszomirska: Odpowiedź Sejmu nadeszła za późno.
Nasz Dziennik, Nr 168, 20.07 06 r.
Joanna Nowakowska: Spółdzielcy nie mogą się doczekać.
Rzeczpospolita, Nr 168, 20. 07. 06 r. 
Michał Kosiarski, Renata Krupa-Dąbrowska: Czy mieszkanie spółdzielcze uda się wykupić.