Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Delegacja ustawowa K 55/05

12 września o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Powiatu w Inowrocławiu dotyczący delegacji ustawowej, w której brak określenia sposobu sporządzania wykazu dróg krajowych i wojewódzkich.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 103 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną z art. 2, art. 7 i art. 92 ust. 1 Konstytucji;
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich z: art. 2, art. 7 i art. 92 ust. 1 Konstytucji; art. 2 ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych; art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

W wyniku reformy administracji publicznej Rada Ministrów została zobowiązana do ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich. W ustawie - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną nie ustalono jednak żadnych wytycznych dotyczących treści aktu podustawowego, nie określono w delegacji ustawowej sposobu sporządzania wykazu dróg krajowych i wojewódzkich. Zdaniem wnioskodawcy narusza to Konstytucję, zgodnie z którą rozporządzenia powinny być wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie. Ponadto wykaz dróg krajowych i wojewódzkich został określony z naruszeniem terminu określonego w ustawie, co też jest niezgodne z Konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Zdyb.