Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu P 11/05

9 listopada 2005 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne VI Wydziału Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczące ograniczenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 223 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze w brzmieniu obowiązującym do dnia 15 stycznia 2003 roku z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Elżbieta J. w 2000 r. nabyła aktem notarialnym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Notariusz poinformował ją, że zbycie tego prawa jest uzależnione od przyjęcia jej w poczet członków spółdzielni. W lipcu 2002 r. komornik sądowy prowadzący egzekucję przeciwko poprzedniej właścicielce mieszkania skierował do spółdzielni mieszkaniowej zawiadomienie o zajęciu spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu. 4 listopada 2002 r. zgłosił takie samo zastrzeżenie prowadząc egzekucję na wniosek innego wierzyciela. Elżbieta J. złożyła 5 listopada 2002 r. wniosek o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Spółdzielnia oddaliła jej wniosek wobec zajęcia przez komornika prawa do lokalu. Taki stan faktyczny ustalił sąd okręgowy i uznał, że Elżbiecie J. nie przysługuje prawo do tego lokalu. Elżbieta J. złożyła apelację zarzucając naruszenie prawa materialnego przez niesłuszne użycie przepisu, który jest niezgodny z Konstytucją. Pytający sąd stwierdził, że w czasie zakupu przez Elżbietę J. mieszkania i następnie zajęcia prawa własności obowiązywał kwestionowany przepis. W 2003 r. weszły w życie zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, ale zachowane zostało takie samo unormowanie. W 2004 r. TK orzekł, że jest ono niezgodne z Konstytucją i 15 kwietnia 2004 r. przestało obowiązywać. Wyrok TK nie odnosił się jednak do poprzednio obowiązującego przepisu, którego dotyczy pytanie sądu. Z uwagi na identyczną treść obydwu przepisów, zdaniem sądu, zachodzi potrzeba stwierdzenia, czy kwestionowany przepis jest zgodny z Konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczył wiceprezes TK Andrzej Mączyński, a sprawozdawcą będzie prezes TK Marek Safjan .