Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo radnego do diety SK 7/05

6 grudnia 2005 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Aleksandra R. dotyczącą pozbawienia diet za udział w sesjach Rady Gminy.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 1 pkt 2) ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw w części wprowadzającej do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym art. 24h ust. 1 pkt 2);
- art. 1 pkt 2) ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw w części wprowadzającej do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym art. 24h ust. 3; 
- art. 1 pkt 3) ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw w części wprowadzającej do ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym art. 24i ust. 1 i ust. 3;
- art. 13 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych ustaw;
z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 47 i art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

Skarżący został wybrany na radnego gminy w 2002 r. W 2003 r. pozbawiono go diet za udział w sesjach Rady Gminy, gdyż nie złożył nowego oświadczenia majątkowego, wprowadzonego ustawą z 23 listopada 2002 r. Oświadczenie - bardziej rygorystyczne - miało być podawane do publicznej wiadomości. Aleksander R. wystąpił z pozwem do sądu rejonowego przeciwko gminie o zapłatę za udział w sesji. Sąd oddalił powództwo. Podobnie z apelacją postąpił sąd okręgowy. Jak podkreśla skarżący złożył on jednak oświadczenie majątkowe, ale według poprzednio obowiązujących wzorów(do 31. 12. 2002 r.). Zastrzegł też, że oświadczenie stanowi tak jak dotychczas tajemnicę służbową. Skarżący uważa, że kwestionowana ustawa wprowadzająca nowe oświadczenia majątkowe zaskoczyła radnych wybranych przed jej wejściem w życie. Tym samym naruszone zostały zasady przyzwoitej legislacji oraz pewności i zaufania obywatela do stanowionego prawa. W 1998 r. wprowadzając do ustawy o samorządzie obowiązek składania oświadczeń majątkowych ustawodawca poinformował o tym kandydatów na radnych jeszcze przed wyborami. Każdy radny miał więc prawo sądzić, że te standardy tworzenia prawa nie ulegną zmianie.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Jerzy Ciemniewski.