Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Organy samorządu terytorialnego K 13/04

W dniu 15 listopada 2004 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny miał rozpoznać wniosek Rady Miejskiej w Rumii w sprawie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

W związku z nie stawieniem się wnioskodawcy Trybunał postanowił na mocy art. 60 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w sprawie.

Rozprawie przewodniczyła sędzia Ewa Łętowska, a sprawozdawcą był sędzia TK Wiesław Johann.

Prasa:
GAZETA PRAWNA nr 223, 16 listopada 2004 r.
Magdalena Wojtuch: Batalia o tajność została poddana.