Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Majątek partii politycznych K 26/02

Wobec nieusprawiedliwionego niestawiennictwa wnioskodawcy lub jego przedstawiciela na rozprawie w dniu 15 lipca, Trybunał Konstytucyjny na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o TK postanowił umorzyć postępowanie. Obecność wnioskodawcy w tej sprawie była obowiązkowa.