Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Samoobrona RP - statut partii Pp 1/02

Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarządzeniem z dnia 10 lipca 2003 r. odwołał termin rozprawy w sprawie z wniosku VII Wydziału Cywilnego i Rejestrowego Sądu Okręgowego w Warszawie, o zbadanie zgodności z Konstytucją zasad działania partii politycznej Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej. Termin został odwołany ze względu na cofnięcie wystąpienia wyżej wymienionego Sądu Okręgowego, spowodowane wycofaniem z Sądu wniosku Partii "Samoobrona RP" dot. zmiany Statutu tej Partii.