Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komunikat organizacyjny przed rozprawą K 23/11 K 23/11

W związku z dużym zainteresowaniem możliwością przysłuchiwania się rozprawie informujemy:

O wstępie do sali rozpraw decydować będzie kolejność przybycia na rozprawę – liczba miejsc w sali rozpraw jest ograniczona.

Siedziba Trybunału będzie otwarta dla publiczności od godz. 8:00. Prosimy o przybycie do godz. 8:30.

UWAGA! WAŻNE DLA STACJI TELEWIZYJNYCH

Wozy transmisyjne telewizji będą wpuszczane na teren Trybunału do godz. 7:30. Ekipy telewizyjne proszone są o rozstawienie się na sali rozpraw do godz. 8:45.

Zgłoszenia na rozprawę, ani osób indywidualnych, ani grup zorganizowanych nie są przyjmowane. 

Jednocześnie informujemy, że rozprawa będzie transmitowana na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

Biuro Trybunału Konstytucyjnego