Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komunikat organizacyjny K 38/13

W związku z dużym zainteresowaniem możliwością przysłuchiwania się rozprawie informujemy, że 

o wstępie do sali rozpraw decydować będzie kolejność przybycia na rozprawę – liczba miejsc w sali rozpraw jest ograniczona.

Zgłoszenia na rozprawę osób indywidualnych i grup zorganizowanych nie będą przyjmowane.

Jednocześnie informujemy, że rozprawa będzie transmitowana na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.