Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Otwarcie zawodu urbanisty; zniesienie samorządu zawodowego urbanistów K 19/14

24 marca 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek grupy posłów na Sejm  dotyczący otwarcia zawodu urbanisty oraz zniesienia samorządu zawodowego urbanistów.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
1. art. 1 pkt 1 oraz w całości: art. 5, art. 8, art. 13, art. 17, art. 20, art. 27 - 30 ustawy z 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z art. 2 konstytucji;
2. art. 5 pkt 4 oraz art. 29 ust. 1 powyższej ustawy z art. 17 ust. 1 konstytucji;
3. art. 29 ust. 8 powyższej ustawy z art. 21 ust. 2 oraz art. 64 ust. 3 konstytucji;
4. art. 5 pkt 4, art. 29 ust. 1, a także art. 17 oraz art. 20 powyższej ustawy z art. 32 ust. 1 konstytucji.

Na podstawie zaskarżonych przepisów, doszło do zniesienia samorządu zawodowego urbanistów. Nie przewiduje się zatem obowiązkowej przynależności urbanistów do takiego samorządu. Zaskarżone przepisy dopuszczają do wykonywania czynności urbanistycznych osoby legitymujące się wykształceniem z zakresu urbanistyki, bez wymagania legitymowania się praktyką zawodową.

Grupa posłów zarzuca, że ustawodawca znacznie zmienił status prawny zawodu urbanisty i naruszył art. 2 konstytucji, gdyż zlikwidował samorząd zawodowy urbanistów oraz dopuścił do wykonywania tego zawodu szeroki krąg osób. Ponadto, w przekonaniu wnioskodawcy, urbaniści korzystali z indywidualnego prawa do wykonywania zawodu oraz kolektywnego prawa do posiadania samorządu zawodowego. Odebranie tych praw przez ustawodawcę należy uznać za naruszenie zasady ochrony praw nabytych.

Wnioskodawca podkreśla, że urbanista jest zawodem zaufania publicznego, a zatem zniesienie samorządu zaufania publicznego uważa za naruszenie art. 17 ust. 1 konstytucji.

Grupa posłów zarzuca także, że przepisy zaskarżonej ustawy dotyczące przeznaczenia majątku likwidowanego samorządu zawodowego urbanistów są przejawem wywłaszczenia bez odszkodowania i nieproporcjonalnej ingerencji w prawo własności organizacji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Zubik, sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Stanisław Biernat.