Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wolność słowa; ograniczenia wolności słowa. K 28/13

16 lipca 2015 r. o godz. 13:00 Trybunał Konstytucyjny miał rozpoznawać wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący ograniczenia wolności słowa.

Termin rozprawy został odwołany.

Rozprawie przewodniczy wiceprezes TK Stanisław Biernat,  sprawozdawcą jest sędzia TK Teresa Liszcz.