Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wolność słowa; ograniczenia wolności słowa. K 28/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 21 IX 2015 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 49 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Stanisław Biernat - przewodniczący
Teresa Liszcz - sprawozdawca
Zbigniew Cieślak
Andrzej Wróbel
Marek Zubik

Opens external link in new windowwideo-ogłoszenie wyroku