Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady wydawania rozporządzeń; szczegółowe warunki wykonywania polowań U 3/14

21 czerwca 2016 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny miał publicznie ogłosić wyrok dotyczący wniosku Prokuratora Generalnego w sprawie zasad wydawania rozporządzeń (szczegółowe warunki wykonywania polowań).

W związku z wycofaniem wniosku Prokuratora Generalnego, publiczne ogłoszenie wyroku zostało odwołane.

Przewodniczący składu orzekającego- sędzia TK Andrzej Wróbel, sprawozdawca- sędzia TK Leon Kieres.