Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przeciwdziałanie narkomanii - zasady przepadku niebezpiecznych dla zdrowia i życia substancji K 21/15

12 października 2016 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny miał rozpoznawać w pełnym składzie wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący przeciwdziałania narkomanii (zasady przepadku niebezpiecznych dla zdrowia i życia substancji).

Termin rozprawy został odwołany z powodu cofnięcia wniosku przez Prokuratora Generalnego.

Rozprawie miał przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński,  sprawozdawcą miała być sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.