Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego U 1/17

13 lipca 2017 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny miał rozpoznać wniosek Prokuratora Generalnego w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Ze względu na konieczność rozpoznania wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o wyłączenie sędziego TK z udziału w orzekaniu w tej sprawie termin rozprawy został odwołany.

Przewodniczącą składu orzekającego jest prezes TK Julia Przyłębska, sprawozdawcą jest wiceprezes TK Mariusz Muszyński.