Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo ochrony środowiska K 2/17

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: sala rozpraw TK
Data: 7 III 2018 godz.: 11.00

Wniosek o zbadanie czy:

art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Ochrony środowiska jest niezgodny z:

1) art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP,

2) art. 2 Konstytucji RP,

3) art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,

4) art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

TK rozpozna sprawę w składzie:

Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodnicząca,

Michał Warciński - sprawozdawca,

Grzegorz Jędrejek,

Piotr Pszczółkowski,

Piotr Tuleja