Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Korzystanie z prawa własności przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności SK 27/16

Podmiot inicjujący postępowanie: D. K.
Miejsce:
Data: 24 IV 2018 godz.: 10.00

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 126 § 1 w związku z art. 126 § 10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny wykonawczy z art. 64 ust. 1 -3 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:

Grzegorz Jędrejek - przewodniczący,

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Piotr Pszczółkowski,

Jarosław Wyrembak