Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa SK 18/17

Podmiot inicjujący postępowanie: A.B.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 16 V 2018 godz.: 10.30

Skarga konstytucyjna o stwierdzenie, że:

art. 70 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustanawiając dla dziecka termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, który może upłynąć niezależnie od jego wiedzy o swoim biologicznym pochodzeniu, jest niezgodny z art. 47 w zw. z art. 30 w zw. z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:

Małgorzata Pyziak-Szafnicka - przewodniczący       
Piotr Pszczółkowski - sprawozdawca       
Leon Kieres
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz   
Andrzej Zielonacki