Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej U 1/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Zarząd Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
Miejsce:
Data: 10 V 2018 godz.: 12.30

Wniosek o zbadanie zgodności § 13 ust. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, a także z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz    przewodniczący,
Michał Warciński - sprawozdawca,
Mariusz Muszyński.