Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dostęp do informacji publicznej SK 27/14

Podmiot inicjujący postępowanie: A. L.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 18 XII 2018 godz.: 9.30

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej z art. 61 ust. 1 i 2 w związku z art. 61 ust. 3 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

Michał Warciński - przewodniczący,

Julia Przyłębska - sprawozdawca,

Grzegorz Jędrejek,

Zbigniew Jedrzejewski,

Andrzej Zielonacki.