Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

TERMIN ROZPRAWY ZOSTAŁ ODWOŁANY - Ustawa o świadczeniach rodzinnych SK 2/17

Podmiot inicjujący postępowanie: K.C.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 19 II 2019 godz.: 10.30

TERMIN ROZPRAWY ZOSTAŁ ODWOŁANY

Skarga konstytucyjna w sprawie zgodności art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. z art. 71 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP w zw. z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:

Mariusz Muszyński - przewodniczący,

Justyn Piskorski - sprawozdawca,

Piotr Pszczółkowski,

Małgorzata Pyziak-Szafnicka,

Jarosław Wyrembak.