Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prowadzenie egzekucji z nieruchomości w sytuacji, w której roszczenie wierzyciela uległo przedawnieniu, a właściciel nieruchomości obciążonej nie jest dłużnikiem osobistym SK 31/17

Podmiot inicjujący postępowanie: G.M.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 15 V 2019 godz.: 11.30

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 77 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

Justyn Piskorski - przewodniczący,

Leon Kieres - sprawozdawca,

Grzegorz Jędrejek,

Stanisław Rymar,

Andrzej Zielonacki.