Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zaskarżenia skargą kasacyjną postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę o wznowienie postępowania przed NSA, orzekającego po raz pierwszy w tym przedmiocie SK 26/17

Podmiot inicjujący postępowanie: spółka akcyjna
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 15 V 2019 godz.: 12.30

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z art. 45 ust. 1, art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2, art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1, art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 oraz art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 i w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

Andrzej Zielonacki - przewodniczący,

Stanisław Rymar - sprawozdawca,

Grzegorz Jędrejek,

Justyn Piskorski,

Julia Przyłębska.