Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin publicznego ogłoszenia orzeczenia został odwołany - Wyłączenie stosowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisów o kosztach sądowych (pozbawienie stron prawa do ubiegania się o zwolnienie z kosztów sądowych) P 19/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 6 XI 2019 godz.: 10.00

Termin publicznego ogłoszenia orzeczenia został odwołany.

Pytanie prawne czy art. 104 a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie w elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisów art. 100-103 powołanej ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

Julia Przyłębska - przewodniczący,

Grzegorz Jędrejek - sprawozdawca,

Piotr Pszczółkowski,

Stanisław Rymar,

Wojciech Sych.