Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie stosowania w elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisów o kosztach sądowych (pozbawienie stron prawa do ubiegania się o zwolnienie z kosztów sądowych) - Zmiana terminu ogłoszenia orzeczenia P 19/16

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 25 III 2020 godz.: 12.30

Zmiana terminu ogłoszenia orzeczenia: 29 kwietnia 2020 r., godz. 12:30.

Pytanie prawne czy art. 104 a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie w elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisów art. 100-103 powołanej ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Skąd orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

Julia Przyłębska - przewodniczący,

Rafał Wojciechowski - sprawozdawca,

Stanisław Piotrowicz,

Piotr Pszczółkowski,

Wojciech Sych.