Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nieodpłatne nabywanie mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa (przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym) P 13/18

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 11 XII 2019 godz.: 11.30

Pytanie prawne czy art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym z uwzględnieniem zmiany dokonanej przez art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, jest zgodny z art. 21 ust. 2, art. 32, art. 64 oraz z art. 77 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

Zbigniew Jędrzejewski - przewodniczący,

Leon Kieres - sprawozdawca,

Julia Przyłębska,

Piotr Pszczółkowski,

Andrzej Zielonacki.