Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie przedawnienia należności składkowych zabezpieczonych hipoteką P 2/18

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 20 V 2020 godz.: 10.00

Pytanie prawne, czy art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jest zgodny z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:

Justyn Piskorski - przewodniczący,

Leon Kieres - sprawozdawca,

Krystyna Pawłowicz,

Piotr Pszczółkowski,

Rafał Wojciechowski.