Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wejście w życie przepisów z mocą wsteczną (elektrownie wiatrowe) - TERMIN ROZPRAWY ODWOŁANY K 4/19

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Gminy Świecie nad Osą, Rada Gminy Kobylnica
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 18 VI 2020 godz.: 10.00

Termin rozprawy został odwołany.

Sprawa połączona z K 14/19 i rozpoznawana pod wspólną sygnaturą K 4/19

Wniosek o zbadanie zgodności art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim przewiduje wejście w życie – z mocą wsteczną – od 1 stycznia  2018 r. jej art. 2 pkt 1 i 6 oraz art. 3 pkt 1, nadających nowe brzmienie: art. 3 pkt 3 i załącznikowi do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a także art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z art. 2 w związku z art. 167 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:
Justyn Piskorski - przewodniczący    
Wojciech Sych - sprawozdawca
Stanisław Piotrowicz
Julia Przyłębska    
Bartłomiej Sochański