Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Redakcja przepisu przewidującego odpowiedzialność osób mających obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 za przebywanie małoletniego na drodze publicznej P 19/19

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Sokółce II Wydział Karny
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 16 VII 2020 godz.: 10.00

Pytanie prawne czy art. 89 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń w zakresie, w jakim przewiduje odpowiedzialność osób mających obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 za przebywanie małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, jest zgodny z artykułami 2, 48 ust. 1 i 52 ust. 1 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego:   
Bartłomiej Sochański - przewodniczący
Leon Kieres - sprawozdawca
Justyn Piskorski
Krystyna Pawłowicz
Rafał Wojciechowski