Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zmiana przepisów regulujących opłaty komornicze P 6/19

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział IX Egzekucyjny
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 1 XII 2020 godz.: 13.00

Pytanie prawne czy art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, w zakresie, w jakim przewiduje wydanie postanowienia o pobraniu opłaty komorniczej od strony postępowania w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i niezakończonym przed jej wejściem w życie, bez uzależnienia rozstrzygnięcia w przedmiocie opłaty od daty, w której ziściło się zdarzenie warunkujące pobranie opłaty, względnie obciążenie nią wierzyciela lub dłużnika jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Rafał Wojciechowski - przewodniczący, sędzia TK Leon Kieres - sprawozdawca, sędzia TK Zbigniew Jędrzejewski, Prezes TK Julia Przyłębska, sędzia TK Jakub Stelina.