Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności SK 26/16

Podmiot inicjujący postępowanie: K. L.
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 16 XII 2020 godz.: 11.30

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 106a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks kamy z art. 2, art. 50, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 47, art. 65 ust. 1 oraz art. 70 ust. 1 Konstytucji RP.


Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Jakub Stelina – przewodniczący, sędzia TK Wojciech Sych – sprawozdawca, sędzia TK Krystyna Pawłowicz, sędzia TK Michał Warciński, sędzia TK Andrzej Zielonacki.