Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Definicja legalna budowli na potrzeby podatku od nieruchomości SK 14/21

Podmiot inicjujący postępowanie: Spółka Akcyjna
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 4 VII 2023 godz.: 12.00

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 1a ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 84 oraz art. 217 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybunału Konstytucyjnego: sędzia TK Jarosław Wyrembak - przewodniczący, sędzia TK Rafał Wojciechowski - sprawozdawca, sędzia TK Piotr Pszczółkowski, sędzia TK Bogdan Święczkowski, sędzia TK Andrzej Zielonacki.