Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wstrzymanie biegu przedawnienia karalności czynu i przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe P 12/22

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Jarosławiu, II Wydział Karny
Miejsce: Sala rozpraw
Data: 12 XII 2023 godz.: 12.00

Pytanie prawne czy art. 15zzr1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest zgodny z:
-    art. 2 Konstytucji RP,
-    art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
-    art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,
-    art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Skład orzekający Trybuału Konstytucyjnego: sędzia TK Bartłomiej Sochański - przewodniczący, sędzia TK Andrzej Zielonacki - sprawozdawca, sędzia TK Jakub Stelina, sędzia TK Wojciech Sych, sędzia TK Bogdan Święczkowski.