Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo o ruchu drogowym K 6/17

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce:
Data: 5 XII 2018 godz.: 9.00

Wniosek o zbadanie zgodności:

1) art. 130a ust. 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zakresie, w jakim przepis ten przewiduje, że pojazd usunięty z drogi w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie,

2) art 130a ust. 7 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 z art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w składzie:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - przewodniczący,   
Piotr Tuleja - sprawozdawca,   
Piotr Pszczółkowski,
Stanisław Rymar,   
Andrzej Zielonacki.