Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasiłek chorobowy; utrata prawa do zasiłku. SK 18/13

Podmiot inicjujący postępowanie: J. D.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 25 II 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w sprawie zgodności art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z art. 67 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Zbigniew Cieślak - przewodniczący
Marek Zubik - sprawozdawca
Wojciech Hermeliński
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Wróbel