Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych; zróżnicowanie statusu stron procesu SK 53/12

Podmiot inicjujący postępowanie: D. K.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 18 III 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w sprawie zgodności art. 79 ust. 1 l pkt 3 lit. c ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 32 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
Piotr Tuleja – przewodniczący
Stanisław Rymar – sprawozdawca
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka