Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przyznawania dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego. P 33/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 8 VII 2014 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim uzależnia przyznanie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego od spełnienia warunków określonych w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych z art. 2, art. 18, art. 32 ust. 1, art. 71 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
Marek Zubik - przewodniczący
Marek Kotlinowski - sprawozdawca
Zbigniew Cieślak
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel