Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasiłek chorobowy. P 6/12

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sąd Rejonowy w Płocku IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sąd Rejonowy w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 17 VI 2014 godz.: 8.30

 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne o zbadanie zgodności:
- art. 13 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji RP;
- art. 13 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z art. 2 i art. 32 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne w składzie:
Teresa Liszcz - przewodnicząca
Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca
Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz