Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Termin do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego P 42/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sąd Rejonowy w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 24 III 2015 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne o zbadanie zgodności:
- § 20 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie, w jakim określa termin do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego z art. 59 ust. 15 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a przez to z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
- § 18 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie, w jakim określa termin do złożenia wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone pytania prawne w składzie:
Stanisław Rymar - przewodniczący
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca
Andrzej Wróbel