Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dostęp do dokumentów wytwarzanych przez audytora w trakcie prowadzenia audytu K 14/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 9 IV 2015 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  z art. 61 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Stanisław Rymar - przewodniczący
Stanisław Biernat - sprawozdawca
Leon Kieres
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz