Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady tworzenia związków zawodowych K 1/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 2 VI 2015 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek o zbadanie zgodności art. 2 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych z art. 12 i art. 59 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 roku.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Andrzej Rzepliński - przewodniczący
Marek Zubik - sprawozdawca
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz