Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady pobierania opłaty egzekucyjnej przez komornika P 3/14

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu II Wydział Cywilny
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 13 X 2015 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne o zbadanie zgodności:
a) art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim nie przewiduje odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP;
b) art. 51, art. 54 i art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, w jakim wprost nie przewidują odrębnej stawki opłaty stałej za opróżnienie lokalu mieszkalnego z rzeczy i osób w sytuacji, gdy dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykonał obowiązek w wyznaczonym terminie, z art. 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w składzie:
Teresa Liszcz - przewodnicząca
Zbigniew Cieślak - sprawozdawca
Stanisław Biernat
Andrzej Wróbel
Marek Zubik