Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady skreślania z listy aplikantów adwokackich SK 11/14

Podmiot inicjujący postępowanie: P. T.
Miejsce: sala rozpraw Trybnału Konstytucyjnego
Data: 27 IX 2016 godz.: 13.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku – Prawo o adwokaturze w zakresie w jakim umożliwia skreślenie z listy aplikantów wyłącznie na podstawie negatywnego wyniku kolokwium rocznego z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 w związku z art. 65 ust. 1 i art. 70 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 2 w związku art. 65 ust. 1 i art. 70 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę w składzie:
Andrzej Rzepliński - przewodniczący
Marek Zubik - sprawozdawca
Julia Przyłębska
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar