Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uchwały spółki wodnej; stwierdzenie nieważności uchwały SK 49/13

Podmiot inicjujący postępowanie: Spółka Akcyjna
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 12 V 2017 godz.: 9.00

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności art. 179 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 i art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną w składzie:
G. Jędrejek - przewodniczący

S. Wronkowska-Jaśkiewicz - sprawozdawca

Z. Jędrzejewski

J. Przyłębska

P. Pszczółkowski