Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania wysokości opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu SK 35/15

Podmiot inicjujący postępowanie: B. K.-A.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 21 VI 2017 godz.: 9.00

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności przepisu § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu z art. 2 Konstytucji RP, art. 32 Konstytucji RP oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie:

P. Pszczółkowski - przewodniczący

L. Morawski - sprawozdawca

L. Kieres