Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady przyznawania dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dziećmi w okresie korzystania z urlopu wychowawczego SK 36/15

Podmiot inicjujący postępowanie: M. W.
Miejsce: sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Data: 27 IX 2017 godz.: 12.00

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności przepisu art.10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych z art. 32 , art. 71 ust. 1 i art. 72 ust. 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny ogłosi orzeczenie w składzie:

J. Przyłębska - przewodniczący

L. Kieres - sprawozdawca

H. Cioch

Z. Jędrzejewski

P. Pszczółkowski