Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Umożliwienie kasom oszczędnościowo-kredytowym udzielania długoterminowych kredytów hipotecznych K 53/07

Sygn. akt K 53/07

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 24 marca 2009 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Hermeliński - przewodniczący 
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Marian Grzybowski
Adam Jamróz - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 24 marca 2009 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

art. 15 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354) z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 15 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354, z 2007 r. Nr 136, poz. 955 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1465) jest niezgodny z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Wojciech Hermeliński 
Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz
Marian Grzybowski Adam Jamróz